Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu.

Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu:

 • jis išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, 
 • jis yra lietuvių kilmės užsienietis
 • yra šeimos susijungimo atvejis,
 • jis ketina dirbti,
 • jis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą,
 • jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje,
 • jis ketina mokytis,
 • jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju), 
 • jam leidžiama pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu;
 • jis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas, atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas; 
 • jis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi.

Mes Jums galime parengti visus dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, atsižvelgiant į Jūsų situaciją bei pageidavimus. Padedame pradėti ir vystyti verslą bei gauti leidimą laikinai gyventi teisėtos veikos pagrindu.

Be to, padedame būsimiems studentams atrasti tinkamą universitetą, užpildyti prašymus, sumokėti mokesčius, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus vizai gauti. Padedame atrasti gyvenamąją vietą ir įsikurti.

Atsižvelgsime į Jūsų pageidavimus ir pateiksime Jums palankiausią pasiūlymą. Susisiekite su mumis.