Mūsų įmonė praktikuojasi šiose teisės srityse bei teikia konsultacijas bei teisines paslaugas:

Civilinė ir sutarčių teisė. Teikiame teisines paslaugas bei konsultuojame dėl įvairių sutarčių sudarymo (pirkimo-pardavimo, nuomos, paslaugų, distribucijos, rangos, rentos, pasaugos ir kt.) Konsultuojame bei rengiame teisinius dokumentus dėl juridinių ir fizinių asmenų padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo, asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, sandorių ir sutarčių ginčijimo, juridinių faktų nustatymo, skolų išieškojimo, sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, netesybų, nuosavybės įgijimo ar kitais civilinės teisės klausimais. Ruošiame ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, prašymus, skundus ir kitus procesinius dokumentus. Esant kliento pageidavimui galime pasiūlyti advokato atstovavimo teisme paslaugas.

002

Komercinė ir verslo teisė. Teikiame teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais. Padedame teisiškai įforminti ir įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų) pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų protokolus (nutarimus), rengiame įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus. Konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais.Taip pat rengiame įmonėms aktualių teisinių dokumentų ir sutarčių projektus(šablonus), teikiame dokumentų teisines analizes bei teisinę pagalbą, sprendžiant kasdienes įmonės veiklos teisines problemas. Esant kliento pageidavimui galime pasiūlyti advokato atstovavimą šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.

Pramoninės nuosavybės teisė. Teikiame konsultacijas dėl prekės ženklo įregistravimo, rengiame paraiškas ir kitus dokumentus dėl prekių ženklų registracijos Lietuvoje, ES ir kitose valstybėse, įvertiname pageidaujamo registruoti prekių ženklo atitikimą teisės aktų reikalavimams, atstovaujame Valstybiniame patentų biure prekių ženklo registracijos proceso metu.

Darbo teisė. Teikiame teisines konsultacijas darbo teisinių santykių srityje, ruošiame darbo sutarčių projektus, darbo sutartis su užsieniečiais, laikinąsias darbo sutartis, darbo sutartis su vadovais, kolektyvines sutartis, nekonkuravimo sutartis,  konfidencialumą užtikrinančias sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pareiginius nuostatus (pareigybių aprašymus), darbo tvarkos taisykles, įmonės vadovų įsakymus ir kitus teisinius dokumentus. Konsultuojame atleidimo iš darbo, drausminių nuobaudų panaikinimo, darbo sąlygų pakeitimo, žalos atlyginimo ar kitais darbo teisės klausimais. Rengiame ieškinius ir kitus procesinius dokumentus dėl neteisėto atleidimo, neišmokėto darbo užmokesčio, atstovavaujame individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose. Esant kliento pageidavimui galime pasiūlyti advokato atstovavimo teisme paslaugas.  

Šeimos teisė. Rengiame vedybų sutartis, konsultuojame skyrybų klausimais taip pat dėl tėvystės nustatymo ar vaikų išlaikymo priteisimo klausimais. Parengiame visus procesinius dokumentus teismui. Esant kliento pageidavimui galime pasiūlyti advokato atstovavimo teisme paslaugas.

Paveldėjimo teisė. Konsultuojame bei rengiame dokumentus dėl testamento sudarymo, testamento ginčyjimo, teikiame teisines konsultacijas ginčų tarp įpėdinių, ginčų su palikėjo kreditoriais, paveldėto turto padalijimo (atidalijimo) klausimais. Esant kliento pageidavimui, galime pasiūlyti advokato atstovavimo teisme paslaugas.

Administracinė teisė. Konsultuojame ir paruošiame dokumentus administracinės atsakomybės klausimais; administracinės nuobaudos skyrimo, apskundimo, panaikinimo klausimais, konsultacijos ar dokumentų (prašymų, skundų, atsiliepimų) rengimo paslaugos dėl įvairių valstybinių institucijų veiksmų, baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais klausimais, baudos išdėstymo dalimis, paruošiame apeliacinius skundus, konsultuojame administracinių teisės pažeidimų (kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos, nuosavybės, aplinkos apsaugos, piliečių buto teisių, pramonės, darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityse) klausimais. Konsultuojame klientus Kelių eismo taisyklių pažeidimų bylose, specialios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti, užsiimti žvejyba, teisės projektuoti statinius ir kt.) atėmimo ir termino sutrumpinimo klausimais, viešojo administravimo (valstybės, savivaldybių ir kt. institucijų) veikimo, neveikimo klausimais. Padedame spręsti ginčus su valstybės institucijomis ir pareigūnais administracinės teisės praktiniuose aspektuose. Atstovaujame klientus ikiteisminėse institucijose ir komisijose,  valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose, teismuose.

Atsižvelgsime į Jūsų pageidavimus ir pateiksime Jums palankiausią pasiūlymą. Susisiekite su mumis.